Demir Hangi Besinlerde Bulunur

Anti age besinler

Tartalom

  anti age besinler

  A Krisztus utáni A rendszerváltozásnak nevezett társadalmi átalakulás második évtizedének a vége felé járunk A legfelsőbb politikai és anti age besinler hatalmat - zömében - azok bitorolják, akik közvetve vagy közvetlenül az előző éra "kiemelt" elkötelezettjei-és haszonélvezőiként, az országot az erkölcsi és anyagi csődbe vitték.

  Most pedig,- ugyanazt folytatják, amit anno dacumál - átmenetileg - abbahagytak, amihez akkor sem értettek, csupán szovjet szuronyokkal, permanens ígérgetésekkel, hazugságokkal és terrorral biztosították uralmukat!

  anti age besinler

  A Gyurcsány kormány funkcionálása során igazolást nyert, hogy pozíciójuk megőrzésére igénybe vették mindazokat a múltban jól bevált "fogásokat", amelyekkel ha csak átmenetileg is biztosíthatják az emberek megtévesztését, megfélemlítését és elhallgattatását. Gyurcsány Ferenc eszmetársai cinkos hallgatása mellett példátlan méretű: reggeli, esti és éjszakai hazugság tirádával "etette be" a közvéleményt, majd szólótáncot lejtve lopta be magát balek hívei "szíve-csücskébe".

  anti age besinler

  Az ellenzéket viszont tömény könnygázfelhőkkel, gumilövedékkel végrehajtott tűzcsapásokkal, lovas rendőr rohamokkal, vízágyúkkal és viperákkal "oktatta" ki a demokrácia újszerű értelmezéséről. Talán kevesen érzékelik, hogy a politikai, az erkölcsi és a gazdasági gondok mellett, egyik legnagyobb problémánk, hogy elmaradt a múlt feltárása, a bűnösök elszámoltatása és az évtizedeken át meghamisított történelmi események korrigálása.

  anti age besinler

  Mindezek következtében,- a kádári-vidám barakk "agymosott" lakóinak jelentős százaléka közömbösen tűri hőseink vagy nemzeti szimbólumaink kigúnyolását, nem tartja szükségesnek a toldozott, foltozott sztálini alkotmány hatálytalanítását, nem kéri a hazánkat megszálló és kifosztó Vörös Hadsereg emlékművének eltávolítását, nem sérti az önérzetét, hogy terek, utak-és utcanevek emlékeztetnek a szovjet és magyar tömeggyilkosokra, szervezetekre vagy szimbólumokra Leninre, Kunra, Szamuelyre, Szovjet Hadseregre, vörös csillagra, stb.

  Zárójelben kellett volna felvetni azt a kérdést, hogy vajon hány dB decibel hangerővel visított volna a isopublic svájc anti aging média reggeltől estig illetve éjszakáigha egy maroknyi párt lett volna olyan "megátalkodott", hogy "hungarista" vagy anti age besinler melléknévvel bővítette volna eredeti kereszt-és vezeték nevét?

  Azt is kevesen tették szóvá, hogy az 'os forradalom és szabadságharc Vagyis: miközben a kormányfő és meghívott vendégei az 'os forradalmat ünnepelték az anti age besinler vasmonstrumos emlékműnél, azalatt egyesek, az ellenforradalom feliratú emlékműhöz zarándokoltak, és piros szegfűkkel emlékeztek meg, a forradalmat eltipró szovjet katonákról.

  anti age besinler

  Vajon felelős-e ennek a feliratnak a "túlélési idejéért" a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. Nyilvánvaló, hogy elkerülte a figyelmét a hatalmas vörös csillaggal és "ellenforradalmi" felirattal ékeskedő emlékmű, mivel a temetkezési ügyek intézése mellett: a Malév Rt, valamint a Mol Rt.

  Aligha vitatható, hogy egy ilyen tudathasadásos helyzetért azok a bevezetőben megemlített legfelsőbb politikai és gazdasági hatalmat bitorlók a felelősek, akik a felemás rendszerváltoztatás világában "élik világukat", és elévülhetetlen "érdemeik" vannak a társadalmi megosztottság létrejöttében, illetve fenntartásában.

  Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy hazánkban emlékművek dicsőítsék azokat, akik ben kirabolták majd megszállták hazánkat, és vétlen állampolgárok százezreit hurcolták el "málenkij robotra". Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy ellenforradalomnak címkézzék egy emlékművön azt a dicsőséges forradalmunkat, amelynek eltiprásáért Jelcin elnök személyesen követte meg a magyar népet ben, a magyar parlament üléstermében.

  anti age besinler

  Abnormális és tarthatatlan anti age besinler, hogy egy miniszterelnök reggel, este és éjszaka anti age besinler az állampolgároknak, évekig ne csináljon Sic! Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy elismerő szavakkal és két kitüntetésekkel jutalmazzák azt a rendőrtábornokot, aki megszervezte és végrehajtatta a felvonulók brutális módon végrehajtott szétverésétmajd primitív módon letagadta, hogy rendőreinél "vipera" ütő-eszközök lettek volna.

  Meg kellene érteni minden "illetékesnek", hogy addig soha nem lesz társadalmi béke és soha nem jutnak konszenzusra a szemben álló felek, amíg az ellentétet kiváltó okokat meg nem szüntetik! Ezek közé az okok közé sorolhatók: az igazságtalanság, a hazugság, a bűnpártolás, a jogtalan haszonszerzés, a nemzet önérzetét sértő kijelentések nyilatkozatokintézkedések, valamint a közízléssel ellentétes vagy a közhangulatot negatívan befolyásoló alkotások létesítmények, módszerek, stb.

  Bokor Imre 0.