VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus - Anti aging gén sirt1 sirna

Öregedésgátló gén sirt1 shrna

A Runx2 Transzkripció és Az Osteoblast Differenciáció Epigenetikus Szabályozása Nikotinamid Foszforiboszil-transzferázzal Videó: A Runx2 Transzkripció és Az Osteoblast Differenciáció Epigenetikus Szabályozása Nikotinamid Foszforiboszil-transzferázzal Videó: Osteoblast: bone forming cellFebruár Háttér A csontdegeneratív rendellenességeket, például az oszteoporózist az életkorhoz kapcsolódó anabolikus és katabolikus válaszok elmozdulása indíthatja el, amelyek szabályozzák a csont homeosztázisát.

Bár vannak olyan tanulmányok, amelyek arra utalnak, hogy az anyagcsere változása az őssejtek differenciálódásával történik, az energiacserét és az epigenetikus módosítást irányító molekuláris mechanizmusokat nem értik teljesen.

Fatouros2, Athanasios Z. Jamurtas3, Ioannis I. Douroudos2, Gerasimos Terzis4, Michalis G.

Itt jelentettük a nikotinamid foszforibosziltranszferáz Namptamely a NAD bioszintézisének nikotinamidtól való megmentésének útjában a sebességet korlátozó enzim, kulcsszerepét a csontvelő stróma sejtek oszteogén differenciációjában. További vizsgálatok azt mutatták, hogy a Nampt elősegíti az osteoblaszt differenciálódását a Runx2 fokozott funkciója és expressziója révén, amit luciferáz riporter assay, RT-PCR és Western blotting módszerrel teszteltünk.

Adataink azt is kimutatták, hogy a Nampt részben a H3-Lys9 acetiláció epigenetikus módosításával szabályozza a Runx2 transzkripciót. Következtetés Öregedésgátló gén sirt1 shrna kimutatta, hogy a Nampt kritikus szerepet játszik az osteoblast differenciálódásban a Runx2 transzkripció epigenetikus növekedése révén.

Háttér A csontok elvesztése az öregedés általános jellemzője, és az idős népesség világméretű növekedésével az osteoporosis globális egészségügyi problémává vált mind a megnövekedett orvosi költségek, mind az alacsonyabb életminőség szempontjából.

A csontsűrűség és integritás fenntartása érdekében összetett hálózatok és számos kölcsönhatás lép fel a különféle csonttípusok és környezetük között 1, 2. A csontot 3 folyamat képezi: osteogenesis, modeling és remodeling.

Mindezen folyamatokat az oszteoblasztok közvetítik, amelyek szintetizálják a csont extracelluláris mátrixát osteogenesis és szoros együttműködésben működnek a csontreszorbeáló osteoclastokkal 3.

top anti aging kozmetikumok hada labo anti aging krém

A közelmúltban felmerülő új bizonyítékok azt mutatták, hogy az osteoblasztok és az adipociták a közös mezenchimális prekurzor sejtekből származnak.

A Runx2-re számos osteogenikus gén expressziójára van szükség, ideértve az I kollagént, az osteopontinot, az alkalikus foszfatázt ALPa csont sialoproteint és az osteocalcin-t 8. A Runx2 úgy működik, hogy kötődik az öregedésgátló gén sirt1 shrna génpromóterek szabályozó helyeihez a transzkripció aktiválása érdekében.

In vitro vizsgálatok azt mutatják, hogy a Runx2 expressziója több szinten szabályozott az osteoblast differenciálódás során, ideértve a transzkripciót, az mRNS stabilizálását és a transzlációt 9, 10, Ezek a válaszadási útvonalak magukban foglalják a NIR-függő dezacetilázok sirtuin családjába tartozó SIRT1 aktivitásának előmozdítását Bár ezek a megfigyelések biztosítják a Nampt korrelációját a mezenchimális őssejtek MSC vonal sorsának meghatározásával, a molekuláris mechanizmust, amellyel a Nampt szabályozza a csontvelő stroma sejtek osteogén differenciálódását, nem sikerült tisztázni.

Eredményeink azt mutatták, hogy a heterozigóta egerekből izolált differenciált csontvelő stroma sejtekben az oszteogén differenciálódás alacsonyabb volt, mint a vad típusú egereknél. Az osteoblasztok további vizsgálata során megállapítottuk, hogy a Nampt-hiányos sejtekben vagy a Nampt-aktivitással gátolt sejtekben az osteoblaszt differenciálódása gátolt.

További vizsgálatok azt is sugallták, hogy az életkorral összefüggő Nampt-redukció gátolhatja a Öregedésgátló gén sirt1 shrna transzkripciós aktivitást és öregedésgátló gén sirt1 shrna, és ennek következtében csökkent a csontvelő stroma sejtjeiben az osteogenesis.

Anti aging gén sirt1 sirna

A combcsont és a sípcsont mindkét végét levágták. Az egyik végén egy os méretű tűt helyeztünk a diafízisbe, és a csontvelőt a másik végéből 50 ml-es Falcon-csőbe öntöttük tápközeggel.

Az oszteoblaszt differenciálódás érdekében a sejteket OBM-ben tenyésztettük 2 héten keresztül, hetente kétszer a tápközegcserével.

  • Evaluation of wound healing effects of ginsenoside Rg1 and red ginseng extract in STZ-induced diabetic wound model: an in vivo pilot study - Biorxiv.
  • Liftactiv - Öregedésgátlás 40+ Bőrgyógyászati ​​öregedésgátló krémek
  • Anti aging gyógynövények test
  • Anti aging gén sirt1 sirna, Öregedésgátló kezelés nőknek
  • Premier anti aging formula Arckrém öregedésgátló hatással: a legjobb márkák rangsorolása

A további vizsgálatokhoz puromicinrezisztens, stabilan transzfektált sejteket használtunk. A kalcium lerakódást alizarin red S katalógusszám: A, Sigma Aldrich festéssel jelenítettük meg A sejteket ul M-PER emlős fehérje extrakciós reagenssel lizáltuk proteázgátlók nélkül katalógusszám: P, Sigmamajd inkubálást 20 ul lizátum ul PNPP-oldattal 96 lyukú lemezen szobahőmérsékleten tartottuk.

Ezután 50 ul 2 N NaOH-t adtunk hozzá a reakció leállításához. Az eredményeket a sejtlizátum fehérjekoncentrációjával normalizáltuk. A Western blot-ot a korábban leírtak szerint végeztük Röviden: mindegyik mintánként azonos mennyiségű 20 ug fehérjét elemeztünk SDS poliakrilamid gél elektroforézissel és átvisszük a PVDF membránra. Az immunkomplexet 1: hígítású HRP-vel konjugált nyúl elleni szekunder antitesttel detektáltuk. A Gapdh-t katalógusszám: sc, Santa Cruz Bio.

Detektáltuk betöltési kontrollként.

Bőrgyógyászati ​​öregedésgátló krémek

Mindegyik mintához 10 ug fehérjét alkalmaztunk a vizsgálathoz. Mindegyik reakcióhoz 4x sejtet használtunk. A hiszton-acetilezést a H3 acetilált hiszton elleni specifikus antitestek alkalmazásával határoztuk meg a lizin 9-nél K9.

A öregedésgátló gén sirt1 shrna pGL4. A Nampt szerepének meghatározásához a Runx2 transzkripciós szabályozásában a differenciált MC3T3 sejteket 48 óra együtt transzfektáltuk pGL4. A lumineszcenciát a gyártó utasításainak megfelelően mértük és elemeztük egy TriStar LB multimódusú mikrotábla-leolvasón Berthold, Bad Wildbad, Németország.

A Firefly luciferáz aktivitását a háttér lumineszcencia kivonása után a Renilla luciferáz aktivitással szemben normalizáltuk. A luciferáz aktivitás relatív szintjét normalizáltuk a pGL4.

öregedésgátló tippek a 20-as évek stílusához lbri anti aging vélemények

Statisztika A statisztikai elemzéseket a Sigma Stat alkalmazásával végeztük verzió: 4. Öregedésgátló gén sirt1 shrna összes adatot átlag ± SD szórás értékben fejeztük ki. Az Alizarin Red S festett differenciált osteoblastot a Image J alkalmazásával három különböző nézet mezőben megszámoltuk, és kiszámítottuk a pozitív sejtek százalékos arányát az összes sejtben.

A fenti adatok együttesen azt sugallták, hogy a vad típusú egerekben a csont-holnap stróma sejtek könnyebben differenciálódtak osteoblasztokra, mint a Nampt hiányos egerekből származóak, ami arra utal, hogy a Nampt kulcsszerepet játszik a csontvelő stroma sejteinek osteoblasztikus differenciálódásában.

Következésképpen az ásványi csomók képződését, amint azt az Alizarin Red festés igazolta, csökkentettük 1 nM FK kezeléssel 2c, d ábra.

Amint a 3e. Ábrán látható, a Nampt expressziója fehérje szinten sikeresen csökkent, összehasonlítva a nem célzott összekevert RNS-sel scRNS csomagolt lentivírussal transzdukált sejtekkel. Három napos differenciálás után, bár nem volt különbség a kontroll sejtek és az scRNS-rel transzdukált sejtek között, a Nampt shRNS-sel transzdukált sejtekben mind az ALP-pozitív sejtek száma, mind a festéksűrűség jelentősen csökkent, mint az scRNS-sel és a kontrollokkal transzdukált sejtek között.

A sejteket ALP-vel festettük 0, 1 és 3 napos differenciálás után.

Premier anti aging formula, Arc- és testkozmetikumok

A Runx2 expressziót normalizáltuk differenciálatlan scRNS kontroll sejtekké. Sáv átlag ± SD. Az osteogén differenciálódást gátló hatásokat tovább erősítették meg a qPCR elemzés, amely kimutatta, hogy a kulcsos osteoblast transzkripciós faktor Runx2 expressziója jelentősen le van szabályozva 3d.

Western blot analízist is végeztünk a Runx2 expressziójának ellenőrzésére differenciált Nampt-hiányos MC3T3-E1 sejtekben. Ábraés luciferáz riporter vizsgálatokat végeztünk. A háttérrel korrigált szentjánosbogár lumineszcencia értékeit a Renilla lumineszcencia értékekkel normalizáltuk. A relatív luciferáz aktivitást normalizáltuk a differenciált MC3T3 sejtekkel szemben, amelyeket pGL4. A ChIP-PCR megmutatta a Runx2 promóter fokozott acetilációját a nem differenciált kontrollmintákhoz képest, 2, szeres felfelé történő szabályozást elérve 5b.

  1. Csökkentsd a pigmentfoltjaid az Eucerinnel!
  2. InfiniteAloe® Gold Anti-Aging Formula, Use it day and night to defeat fine lines and age spots A gyártó az eredményt három napos alkalmazás után ígéri, és két hét elteltével - ráncosodás.
  3. Image anti aging termékek
  4. Три шкафа-картотеки стояли в углу рядом с маленьким столиком с французской кофеваркой.
  5. Növekedési faktorok az öregedés ellen

Amint az várható volt, a Body shop anti aging felülvizsgálata shRNS-mediált leütése enyhítette a Runx2 promóter acetilációjának növekedését az osteoblast differenciálódáshoz kapcsolódóan.

Adataink alapján a Nampt shRNS-transzdukált sejtekben a differenciálás megnöveli a Runx2 szintet, de szignifikánsan alacsonyabb, mint a kontroll sejteknél vagy a scrambled shRNS-transzdukált sejteknél. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a Nampt részben a H3-Lys9 acetilációjának szabályozásával szabályozza a Runx2 transzkripcióját.

szokatlan szállás svájci anti aging készítsd el svájci fotóalbumodat anti aging

A rúd átlag ± SD. Minden kísérletet három példányban hajtottak végre. A felhalmozódó bizonyítékok azt mutatják, hogy a pluripotens őssejtek fokozatos átalakulása a vonaspecifikusan differenciált stádiumokba az energiaigény és az oxidatív és glikolitikus metabolikus folyamatok relatív hozzájárulásának dinamikus változásaival járnak 20, 21, Az energiacsere és öregedésgátló gén sirt1 shrna sejtek differenciálódása közötti molekuláris kapcsolatot azonban nem sikerült teljes mértékben megvilágítani.

Megállapítottuk, hogy mind a Nampt-hiányos egerekben, mind a Nampt-hiányos sejtekben csökkent az osteogén differenciálódás. Emellett adataink azt sugallják, hogy a redukció részben a hiszton H3-Lys9 acetiláció epigenetikus gátlásának, és ennek következtében a Runx2 transzkripciójának gátlásából származik, amely kulcsfontosságú transzkripciós tényező az oszteoblasztok differenciálódásában.

A Nampt osteogenezisben betöltött szerepének jellemzése a közelmúltban egyre nagyobb figyelmet vonzott. Xie et al.

Azt javasolták, hogy a csökkent Nampt összekapcsolódjon az életkorral összefüggő adipogenezissel is Nincs azonban olyan vizsgálat, amely kimutatta volna a Nampt szerepét az osteogén differenciációban és a molekuláris mechanizmusokat, amelyekkel a Nampt elősegíti az osteogenesis kialakulását. Ezek a sejtvonalak megfelelő modelleket képviselnek a multipotens őssejtek vonal sorsának meghatározása céljából öregedésgátló gén sirt1 shrna, Noha a Nampt elősegítheti az osteogenesis kialakulását, amely az osteoporosis kezelésének célpontja lehet, észrevehető, hogy a Nampt kétélű kardként viselkedhet, mivel expressziója a gyulladás során fel van szabályozva, mivel a NAMPT új klinikai biomarkert jelent az akut tüdőkárosodásban 26rheumatoid arthritis 27Crohn-kór 28 és a Nampt aktivitás gátlása enyhíti öregedésgátló gén sirt1 shrna CLP-indukált szepszist egerekben Mint más génekhez, a Nampt funkciója valószínűleg a sejt és a genetikai összefüggésektől is függ.

omega 3 anti aging bőr új anti aging arckrém

A Runx2 oszteoblaszt-vezérlés-szabályozó túlnyomórészt magzati tényező, és az osteoblast differenciálódásban játszott kulcsszerepét ben meggyőzően bizonyították Komori et al. A Runx2 szerepe két idõpontban fontos: a pre-osteoblasztok kilépése a sejtciklusból és az osteo-blasztok késõ érési szakaszaiban Ezért a Runx2-et szabályozó tényezők az osteoblast differenciálódását is szabályozzák.

Ezután egy hipotézist teszteltünk, miszerint a Nampt elősegítheti öregedésgátló gén sirt1 shrna osteogenesis kialakulását a Runx2 transzkripció felszabályozása révén. A várakozások szerint adataink erőteljesen alátámasztják a hipotézisünket 3d.

A biológiai talajművelési rendszer elengedhetetlen eszköze - Orthman 1tRIPr sávművelő

Ábra, e. További vizsgálatoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a Nampt által az osteogenesis szabályozása függ-e vagy nem függ-e annak enzim aktivitásától a megmentési úton.

vélemények az anti aging termékekről 2 év svájci öregedésgátló garancia

Ezenkívül a Nampt szerepét a Runx2 transzkripció fokozásában a luciferáz riporter vizsgálatok is bizonyították 4. Ismert, hogy az átírt gének promóterei gazdagodtak a H3 hiszton N-terminális farkán végzett hiperacetilezéssel Az epigenetikus mechanizmusok kritikusak lehetnek az őssejtek sorsának meghatározásában.

A Nampt-hiányos MC3T3-E1 sejtekben a differenciálódás által kiváltott Runx2 szintek szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a kontroll sejtekben 5.

Közismert azonban, hogy a H3 hiszton eltérő módosítással rendelkezik, beleértve az acetilezést és a metilezést a különböző aminosav-helyekön, mindegyik módosítás külön-külön hatást gyakorolva a gén transzkripciójára.

Ezért megvizsgáljuk ezt a pontot, valamint a Nampt által az oszteogén differenciáció szabályozásának részletesebb jelátviteli hálózatait in vivo és in vitro a jövőbeni vizsgálatokban. Következtetések Összegezve, tanulmányunk kimutatta, hogy a NAMPT kritikus szerepet játszik az osteoblasztikus differenciálódásban. Emellett adataink azt mutatják, hogy a Nampt elősegíti az osteogenesis kialakulását a Runx2 expresszió epigenetikus szabályozása és ezáltal a Runx2, az oszteoblaszt differenciálódás fő szabályozójának szabályozása révén.

Noha a mélyebb mechanisztikus vizsgálatok indokoltak, e tanulmányunk megállapításai azt sugallják, hogy a Nampt potenciális terápiás célpont lehet az öregedéssel kapcsolatos osteoporosisban.